Trashtag challenge – potok Črnomerec

Trashtag challenge – potok Črnomerec

U subotu 23. ožujka, KSG je organizirao akciju čišćenja potoka Črnomerec.

U tri sata čišćenja rezultat je bio 15-ak vrećica punih smeća, čišći potok, ali i šetnica oko njega. U akciji je sudjelovalo 15 sudionika kojima zahvaljujemo na sudjelovanju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *