O nama

KSG je osnovan 27. siječnja 1999. godine, slijedeći tradiciju studentskih organizacija od gotovo pola stoljeća, s ciljevima usmjeravanja članova k postizanju i ostvarivanju zajedničkih, prvenstveno geografskih interesa i ciljeva, te promicanja geografije kao znanosti, nastavnog predmeta i potrebe suvremenog društva.

Izvršno tijelo KSG-a je Malo Vijeće koje se bira jednom godišnje (u siječnju).
MV za 2019. godinu čine:
Luka Razum – predstavnik 1. god
Marin Bogdanić – predstavnik 2. god.
Ivan Majstorić – predstavnik 3. god.
Borna Mažar – predstavnik 4. god.
David Botko – predstavnik 5. god.
Stjepan Zarožinski – dopredsjednik
Magdalena Makar- predsjednica

Tajništvo: Marin Bogdanić i Luka Razum
Blagajna: Ivan Majstorić i Borna Mažar
PR: David Botko

Kontakti KSG-a pri EGEA-i: Marin Radoš (CP 1) Borna Matković (CP 2)

Sve brojeve časopisa Meridijan 16° E (16. Meridijan) možete pronaći na OVOJ POVEZNICI.