O nama

KSG je osnovan 27. siječnja 1999. godine, slijedeći tradiciju studentskih organizacija od gotovo pola stoljeća, s ciljevima usmjeravanja članova k postizanju i ostvarivanju zajedničkih, prvenstveno geografskih interesa i ciljeva, te promicanja geografije kao znanosti, nastavnog predmeta i potrebe suvremenog društva.

Izvršno tijelo KSG-a je Malo Vijeće koje se bira jednom godišnje (u siječnju).
MV za 2019. godinu čine:
Matija Lasić – predstavnica 1. god
Karla Dlesk – predstavnica 2. god.
Sara Smolak – predstavnica 3. god.
Stjepan Zarožinski – predstavnik 1.god. diplomskog
Monika Škorvaga – predstavnica 2.god. diplomskog
Marin Bogdanić – dopredsjednik
Srećko Kajić- predsjednik

Tajništvo:
Blagajna:
PR:

Kontakti KSG-a pri EGEA-i: Mihaela Mladar (CP 1) Ivan Fuštin (CP 2)

Sve brojeve časopisa Meridijan 16° E (16. Meridijan) možete pronaći na OVOJ POVEZNICI.